Het betreft de achtertuin. Mevr. Is door persoonlijke omstandigheden niet in staat geweest om haar tuin bij te houden. De woning is een aantal jaren onbewoonbaar geweest door verzamelwoede.
Nu is hulpverlening gestart met het bewoonbaar maken van de woning.
Vandaar de hulpvraag voor de tuin.

1
2
image