DRONTEN: In Dronten West staat sinds januari 2015 aan de Lage Vaart een wooncomplex waar 24 uurs zorg geboden wordt voor 18 mensen (voornamelijk jong volwassenen) met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, omdat zelfstandig wonen voor hen niet mogelijk is. Bij het complex is een tuin waar we (Stichting Thuis aan de Vaart; zie www.thuisaandevaart.nl) inmiddels met geld uit donaties een basisvorm aan hebben kunnen geven: een beukenhaag, grind en bestrating. Op de foto ziet u het resultaat na een weekend hard werken in mei met bewoners, verwanten en begeleiders.

Voor het aanleggen van de tuin zijn we volledig aangewezen op sponsoring en donaties. En voor het onderhoud van vrijwilligers en eventueel op (half)jaarlijkse basis een hovenier die wederom uit donaties bekostigd zal worden. De bewoners hebben hulp nodig bij het verder aanleggen van de tuin maar ook bij het enthousiasmeren m.b.t. het bijhouden/onderhouden van de tuin. Ze zijn super enthousiast over wat er tot nu toe gedaan is maar hebben niet de vermogens om hun enthousiasme om te zetten in daden. Het onkruid staat hoog en beplanting wacht op de herfst en voldoende sponsoring. Een aantal bewoners is zo zwaar gehandicapt dat ze ook niet kúnnen meehelpen. De tuin is een belangrijke ontmoetingsplek en de bewoners genieten van het buiten zijn, de zon en het groen.

Wat er nodig is om de tuin “af” te maken: beplanting, bodembedekkers, bomen. Maar ook een tuinhuisje om het tuingereedschap in op te bergen zou zeer welkom zijn omdat de indiviuele schuurtjes van de bewoners hier niet toereikend voor zijn. Bewoners, verwanten en begeleiders steken graag samen met een hovenier van “Hovenier Helpt” de handen uit de mouwen om van de half aangelegde tuin een fijne oase te maken. Er is zelfs al een tuinplan aanwezig welke door een begeleider met groene vingers in haar eigen tijd gemaakt is.

thuis_aan_de_vaart (1) thuis_aan_de_vaart (2) thuis_aan_de_vaart (3)thuis_aan_de_vaart (4)thuis_aan_de_vaart (5)