Tuintjes-hulp bij hulpbehoevenden

In het sociaal team De Heeg ( voor 7 buurten in Zuid-oost Maastricht) komen regelmatig vragen binnen van senioren en hulpbehoevenden die hulp nodig hebben bij het onderhoud van tuin of haag . We doen ons uiterste best om mensen via burenhulp of andere maatschappelijke organisaties te helpen. Het gaat immers ook altijd om mensen die minder draagkrachtig zijn. Toch lukt het ons lang niet altijd om alle klusjes ‘weggezet’te krijgen. Via Hovenier Helpt zouden we als het ware een tuindag kunnen en willen organiseren waarbij wij extra vrijwilligers werven die dan samen met een of twee hovenier gedurende een of twee dagen een aantal klussen kunnen oppakken in de buurten. Om deze reden zou ik graag een aanvraag willen indienen bij dit project !