School afbouwen”

Impressum
De stichting heeft als doel de werkgelegenheid voor jongeren op het platteland met een middelbare schoolopleiding te vergroten.

Hierbij wordt een opleidingscentrum opgezet waar jongeren met een aantal jaren middelbare schoolopleiding in technische en commerciële vakken geschoold zullen worden.

De jongeren zullen na afronding van de opleiding werkzaam zijn bij de overheid, het bedrijfsleven of zelfstandig ondernemer worden.