Opknappen tuin van activiteitencentrum de Hooiberg

Activiteitencentrum de Hooiberg bevind zich op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude, een woon en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier werken een aantal cliënten met veel plezier en zijn graag buiten. Er is een verwilderde tuin waar op dit moment niets mee gebeurd. Dit zou een hele mooie plek kunnen worden voor deze cliënten om veilig te ontspannen. We hebben wat hulp nodig om het gras te (bos) maaien en het onkruid te verwijderen. Ook is er een hek wat een opknapbeurt kan gebruiken. Het zou geweldig voor onze cliënten zijn als ze deze mooie plek weer kunnen benutten!