Onderhoud terrein stichting Tools To Work

In de voorgaande jaren maakten wij dankbaar gebruik van uw diensten, om zo ons terrein te kunnen onderhouden.
Middels deze nieuwe aanvraag wil ik u laten weten dat wij wederom graag gebruik zouden willen maken van uw diensten.