Natuurtuin Ekamperweg 20

Het object is + 38 are groot, inclusief huis en (grote) schuur. Het betreft een natuurtuin, die een aantal jaren terug officieel het predicaat “vogelreservaat” heeft verkregen. Ik doe deze aanvraag voor mijn buurvrouw. Zij is alleenstaand en wordt 80 jaar. De tuin is samen met haar man ingericht en onderhouden. Haar echtgenoot is kortgeleden overleden en mijn buurvrouw is fysiek niet meer in staat het grote onderhoud in de tuin te verrichten. Het wekelijkse onderhoud wordt met enige regelmaat uitbesteed en buurtgenoten springen zo nodig bij. Ik dien dit project in om in de laatste week van september de nodige najaarswerkzaamheden te laten verrichten. Gezien de omstandigheden is mijn buurvrouw daartoe zeker niet in staat.
De werkzaamheden waar ik op doel zijn: Snoeiwerk van bomen en hagen ,Onderhoud van paden, Onderhoud waterafvoer (schouwverplichtingen). Zoals eerder benoemd heeft mevr. de tuin samen met wijlen haar man ingericht als natuurtuin en hebben zij hier jaren van kunnen genieten. Mede ter nagedachtenis aan haar echtgenoot zou ik het zeer op prijs stellen dat dit project kans van slagen heeft.