Met enkele vrijwilligers, waarvan ik er één, hebben we begin april 2016, met toestemming van de Gemeente, een start gemaakt met een tuin van ongeveer 2000 vierkante meter. Een tuin voor én door bewoners van ons dorp. Deze ligt in het dorps park van Haulerwijk (Friesland). Een gecombineerde tuin met (vooral) groente en bloemen. Mensen uit het dorp kunnen hier gratis hun eigen groente en bloemen kweken (biologisch). Bewoners van het Zorgcentrum, welke in de directe omgeving van de tuin ligt, kunnen in deze tuin met rolstoel en/of rollator een kijkje nemen, wandelingetje maken, kopje thee of koffiedrinken of zomaar een praatje komen maken. Er zijn 3 terrassen aangelegd. Omdat we nog maar een paar maanden aan het werk zijn, blijft er veel werk liggen. Meer (sterke) vrijwilligers zouden zeer welkom zijn, maar dat wil in de korte tijd dat we bezig zijn, nog niet zo lukken. Daarom mijn hulpvraag. Deze bestaat uit: advies over aanleg van de tuin, schoffelen, graskanten steken en verbeteren van de terrassen. En vast nog wel meer, maar ik kan dat zo 1-2-3 niet bedenken. Ik ben niet een van de uitvoerenden, maar van de administratieve, hand en span diensten kant. Maar dat we hulp kunnen gebruiken staat wel vast. Hierbij foto’s van de Parktuin, eind juni gemaakt. In een deel van de tuin is een grote cirkel gemaakt, als het ware een taart en die is onderverdeeld in ’taart’ punten. Om en om groenten en bloemen. Er is een kruidencirkel, zaaibedden en andere groentebedden. En precies midden in de tuin een schitterend grote oude Lindeboom!

Parktuin 29 juni 16 011
Parktuin 29 juni 16 026
Parktuin 29 juni 16 040