HAARLE: Stichting Wonen op de Korenschoof (SWODK) ondersteund Zorgboerderij de Korenschoof (ZBDK) en haar bewoners om de zorg en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Om bredere zorg te kunnen bieden voor haar bewoners is ZBDK gaan uitbreiden naar een nieuwe locatie waar veel moet gebeuren. De locatie (Snoeymansweg 3, Haarle, gem. Tubbergen) zal verschillende doelstellingen dienen zoals logeeropvang en kantoor maar hoofdzakelijk Arbeid gerelateerde Dagbesteding en Onderwijs voor jongeren die niet meer naar school kunnen of niet in aanmerking komen voor een reguliere baan. Vaak staan ze ook nog te ver af een aangepaste baan zoals bedoeld in de banenafspraak, participatiewet.

Arbeid gerelateerde dagbesteding is voor deze doelgroep erg belangrijk om een zinvolle invulling te hebben van hun dag. Het draagt bij aan hun ontwikkeling en eigenwaarde. SWODK heeft toestemming gekregen om een gedeelte van het terrein (ongeveer 5 bij 25 meter) in te richten als moestuin.

Wij willen graag ondersteuning bij het inrichten en vormgeven van de moestuin zodat wij volgend seizoen optimaal gebruik kunnen maken van de moestuin. Wij denken dan aan inrichting, planning, materiaalkeuze, paden etc. De moestuin is nu nog een weiland en zal nog worden omheind en grasvrijgemaakt. Links van het hek zal de moestuin 5-6 meter reiken en langs het hek zo`n 25-30 meter.Wij hopen er op dat wij gebruik mogen maken van uw prachtige initiatief.

moestuin (1) moestuin (2)