Als Stichting Tuinkeur hebben we de landelijke actie ‘Hovenier Helpt’ met het motto ‘Groen doen is goed doen’ opgestart. Kern van de actie is dat particulieren projecten kunnen aanleveren t.b.v. mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met deze actie willen we de groene branche en ‘meer groen in de tuin’ onder de aandacht brengen. Inmiddels zijn er al ruim 275 hoveniers verspreid in Nederland  die gratis hun ondersteuning kunnen verlenen.

De actie, die landelijk loopt, wordt ondersteund door diverse grote bedrijven uit de groene sector, zoals hiernaast te zien.

Onlangs stonden was er ook pagina grote aandacht voor dit initiatief in Landidee.