In mijn straat woont een gezin wat destijds uit Rwanda is gevlucht. Dit gezin heeft heel veel meegemaakt. Op dit moment wordt hun huis, behalve door moeder, bewoont door 3 broers. De broers hebben meerdere klachten en zijn zorgbehoevend. Van verstandelijke beperkingen tot autisme en blindheid. Voor de jongste uit dit gezin is hun tuin niet echt veilig. Ook b.v. niet om met een stok te oefenen.

Mijn vraag aan u is, of het mogelijk zou zijn om deze mensen te helpen om een groot deel van hun tuin te betegelen. Zij zouden het liefste alleen langs de zijkanten van hun tuin wat ondiepe borders hebben, die makkelijk te onderhouden zijn.

help dit gezin (2)  help dit gezin (4) help dit gezin (5)  help dit gezin (7) help dit gezin (8)  help dit gezin (1)