Als vader zou ik het zeer op prijs stellen, als de tuin van mijn dochter Patricia wordt opgeknapt (snoeien van de klimophaag en onkruid schoffelen). Zij is daartoe niet in staat wegens versleten knieën en ernstige rugklachten. Ikzelf kan deze werkzaamheden niet meer doen, daar ik invalide ben geworden en gezien mijn leeftijd (82 jaar).
Ik las in het Udens Weekblad, dat Hoveniersbedrijf Kees de Jong te Uden deze actie steunt.

2
3
1