Projectomschrijving

Hierbij willen wij Uw hulp vragen!! Wij als seizoenstafelgroep (4 vrouwen) komen wekelijks bij elkaar om gezamenlijk te handwerken. Onze vriendin Véronique zit ook in deze groep. Véronique zit in een rolstoel en heeft haar vijver lek. Wij als groep hebben met de beste bedoelingen haar aan geboden om haar te komen helpen met de vijver daar zij het niet zelf kan. Helaas zit ze er al meer dan een jaar op ons te wachten. Door de vele omstandigheden zijn wij hier helaas tot onze grote spijt niet aan toe komen. Wij zien voorlopig in de komende tijd helaas ook geen mogelijkheid om hieraan te beginnen. Dit doet ons pijn in ons hart.

Dit project kwam ons ter ore en voelde voor ons als een geschenk uit de hemel als Véronique door jullie zou worden uitgekozen om haar tuin in orde te krijgen. Véronique is een echt “natuurmens” die echt geniet van de natuur. Door haar handicap is het voor haar moeilijker om de natuur op te zoeken, hierdoor is haar tuin des te belangrijker voor haar! Als het iemand is die het verdiend om haar tuin in orde te krijgen gemaakt is zij zeker de aangewezen persoon. Mede ook daar zij zelf ook altijd klaar staat om anderen te helpen daar waar zij kan. Zelf is ze hier nogal bescheiden in.

De huidige lekkende vijver die inmiddels helemaal leeg is, (zo kwamen de kikkers dit jaar voor niets om hun dril af te zetten) halveren en vervangen door een vaste vijverbak. Dit omdat dit voor de mensen die het moeten onderhouden makkelijker is. Op de vrijgekomen plek zou ze graag natuurlijke beplanting wensen. Ook zou ze graag een natuurlijke schaduwplek willen creëren d.m.v. een boom, pergola o.i.d., daar in haar tuin nu nauwelijks schaduwplekken zijn waar zij beschut zou kunnen zitten genieten!! Wij gunnen het haar heel erg en hopen dat jullie ons uit de brand kunnen helpen.