Projectnummer: 191

Projectomschrijving

De Baanbreker in Stolwijk is een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke -of lichamelijke beperking of niet –aangeboren hersenletsel. Bijkomende beperkingen zijn gedragsproblemen, epilepsie, dementie en autisme. Bij de dagbesteding locatie is een stukje grond die we in willen richten als moestuin. Het is de bedoeling dat de mensen die naar de dagbesteding komen , kunnen werken in de moestuin. Op het stuk grond staat nu nog gras, wat al voor een groot gedeelte is weg gehaald. De grond moet nog gefreesd en nieuwe aarde op gebracht worden. In het midden van de tuin staat een boom, waar takken van af gezaagd moeten worden. Om de boom komt een bank, deze staat nog niet stabiel, omdat de grond geëgaliseerd moet worden. We zijn als begeleiding zelf al bezig, samen met cliënten om de moestuin te realiseren, maar hopen dat we hierbij nog hulp van jullie kunnen krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of onduidelijkheden?
Neem contact op met Hendrik Westra:
e: info@hovenierhelpt.nl | t: 0528 – 331678 | mob: 06 – 27179448